سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

ساواکی ها برادر دانشجویم را از دانشگاه اخراج کردند و بعدش کلی با پدرم حرف زدند که بچه ات منحرف شده!!!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

سوری:
ارشاد!!!! خانواده های اعضای انجمن فرویدی در بند، توسط بازپرسان دادسرای جرائم پزشکی دقیقا مرا یاد خاطره ای از کودکی ام انداخت که ساواکی ها برادر دانشجویم را اخراج کردند از دانشگاه و کلی با پدرم حرف زدند که بچه ات منحرف شده!!! ببرش خونه و کمی ادبش کن تا از این گستاخی ها نکند!!! پدرم بعد از اخراج برادرم او را به خانه آورد و پرچم کشورمان ایران را بر سر در خانه مان نصب کرد! گویی می خواست به ساواکی ها بگوید که ما ایران را دوست داریم…
واقعا شباهت زیادی با رفتار ساواک زمان شاه با رفتار ارشادی!!! بازپرسان دادسرای ویژه جرائم پزشکی نیست؟؟؟
مگر انجمن فرویدی کاری جز فرهنگ سازی می کند؟ این یعنی انحراف؟؟؟!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23865

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۳