یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

ساکت کردن شفاف سازی

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

میهمان:
احمد متوسلیان: «”حساب کتاب مالی سپاه پاوه شفاف نیست، این را باید شفاف کنید…
مردم شما باید بخواهید که بودجه سپاه در عرض ماه در چی مصرف شده

من در لباس سپاه، با کارت سپاه، … به شما میگم که از سپاه توضیح بخواهید…”
فرماندار پاوه آمد و به او گفت این حرفها موجب تشنج می شود…»

اینها نقل به مضمون از حرفهای احمد متوسلیان در فیلم “ایستاده در غبار”* بود. وقتی گفت ” به شما میگم که از سپاه توضیح بخواهید” لرزیدم و وقتی ” فرماندار پاوه آمد و به او گفت این حرفها موجب تشنج می شود” فکر کردم ای بابا!!! از همان موقع هم این تهدیدها بود برای ساکت کردن شفاف سازی…
هیهات…
* نویسنده و کارگردان: محمدحسین مهدویان
http://www.istadehdarghobar.ir


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33221

  تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۵۵