سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

سخنرانیی که ساختار روزبه را دگرگون کرد

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم/ آقای م. م. درباره «مافیای روان»

 

این مطلب “از همین سخنرانی بود که احساس ناامنی صنعتی آغاز شد” مرا بیاد خاطرات آن روزها انداخت.
در آن دوران دکتر میر سپاسی مسئول برگزاری سخنرانی های هفتگی در روزبه بودند و بخاطر دارم که بسیاری از همکاران از این مسئله حرف می زدند که ایشان خیلی از صنعتی گله مند است، چون که ظاهرأ صنعتی مدتها بود که نه تنها هیچ سخنرانیی ارائه نداده بود بلکه حتی بخودش زحمت نمی داده که حداقل برای شنیدن سخنرانی بقیه و یا حداقل برای حفظ ظاهر در این جلسات شرکت کند.
القصه روزگار به همین منوال با دلخوری همکاران سپری می شد تا این که دقیقأ همین سخنرانی دکتر کدیور در روزبه برگزار می شود. برایتان چگونه توصیف کنم که چه ولوله ای بدنبال داشت.
از اولین معجزات این بود که ناگهان صنعتی همه پله ها را یکباره درنوردید و داوطلب شد که خودش مسئول برگزاری این سخنرانی ها هفتگی باشد!!!
در روزبه رسم بود که هریک یک از اساتید مسئول برگزاری، آن مسئولیت را به مدت ۲ سال متقبل می شدند و بعد به شخص دیگری واگذار می کردند. اما “احساس ناامنی” صنعتی آنقدر زیاد بود که حتی برای دوره بعدی هم داوطلب شد و دیگر بخاطر ندارم که تا چند دوره این “فداکاری” را ادامه داد.
دومین معجزه سخنرانی دکتر کدیور این بود که صنعتی هول هولکی رفعتیان را پیدا کرده و او را به عنوان حاذق ترین “روانکاو” به روزبه و سپس به کل ایران معرفی کرد.
این رفتارهای صنعتی آنقدر مایه خنده و تفریح کارکنان روزبه بود که هنوزم که هنوز است آنها نقل محافل هستند.
بعد هم که واقعأ “صنعتی همه تلاشش را کرد که رفعتیان را در روزبه استخدام کند”.
جالب است: صنعتی واقعأ دیگران را احمق فرض می کند.

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10408

  تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۲۱:۵۸