سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

سراغ انجمن فرویدی ها را از هم می گرفتند!

پنج شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۵

ا. روشن:
با وجود سخنرانانی چون موحدی و رفعتیان و مشتاق و … معلوم است که مستمعین چه کسانی بودند…! یک تعدادشان شاگردان همایونپور بودند که یواشکی آمدند و اسم همایونپور را هم یواشکی و با صدای آهسته می بردند! -کلاً دیگه همایونپور همه کارهایش را یواشکی انجام می دهد- یک تعدادشان هم شاگردان مشتاق و مراجعان مرکز مشاوره هم آوا بودند. یک تعدادی را هم سامان تقلا و مهرداد افتخار تلفن به دست گردِ شهر می گشتند و به این موسسه و آن سازمان التماس می کردند که بابا بیاید کنگره… ۱۳/۵ امتیاز بازآموزی داره… پول هم نمیخواد بدید… فقط بیاید… تعداد دیگری هم فقط آمده بودند که ۱۳/۵ امتیاز بگیرند و بروند!
و قسمت شیرین قضیه آنجا بود که حتی همین کسانی که آمده بودند، سراغ انجمن فرویدی ها را از یکدیگر می گرفتند.
انجمن فرویدی در ذهن سخنران، هیأت رئیسه، میهمانان خارجی و کلاً تمام کسانی که به آن کنگره!! قدم گذاشتند حضوری راسخ داشت. انجمن فرویدی در ذهن آنهاست که شکل گرفته حتی اگر در ظاهر حضور فیزیکی نداشته باشد!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29557

  تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۳۵