یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، وزارت بهداشت

سروان! زهرا عزیز محمدی دکتر کدیور را بدون حکم به کلانتری می برد، بدون حکم به دادسرای جرائم پزشکی منتقل می کند. بدون حکم تلاش می کند به دستان تنها روانکاو ایران دستبند بزند…

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵

م.م:
مامور قانون: زهرا عزیز محمدی
عزیز محمدی که از کامران منش دستور میگیرد. با بازرسان «جیب بر و کف رو»ی وزارت بهداشت به محل کار دکتر کدیور و دفتر انجمن فرویدی می آید. به دست یکی از اعضای انجمن فرویدی دستبند میزند. برای بازرسان موقعیت فراهم میکند تا شماره تلفنهای آنجا را با خودشان ببرند. دکتر کدیور را بدون حکم به کلانتری می برد. بدون حکم به دادسرای جرائم پزشکی منتقل می کند. بدون حکم تلاش می کند به دستان تنها روانکاو ایران دستبند بزند…دستانی که از «حکومت قانون»* می نویسند.

*اشاره به صفحه۲۰۲ فصل «تمدن و پسیکانالیز» کتاب مکتب لکان روانکاوی در قرن بیست و یکم، دکتر میترا کدیور


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22866

  تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۰۸