دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

«…سروان زهرا عزیز محمدی و خانم الهیاری از شما شخصاً شکایت کرده اند…»!!!/ باز هم بعد از انقلاب ایران… سروان ها از افروز رخشای ۴۵ کیلوئی کتک می خورند!!!!!

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

افروز ر.:
حدود ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد، هنوز چیزی از شروع جلسه بازپرسی من نگذشته بود که زهرا عزیز محمدی وارد اتاق شد و شروع کرد بی وقفه به حرف زدن با بازپرس کیانی، که یکدفعه کیانی با عصبانیت دستهاشو تکون داد و خطاب به عزیز محمدی گفت: خانم شما برو بیرون. شما برو بیرون. شما از صبح تا حالا خیلی حرف زدی، برو بیرون… بعد رو کرد به من و گفت این خانم شخصا از شما شکایت کرده، برگه پزشک قانونی هم گرفته! اسم او را می دانید چیست؟ گفتم عزیز محمدی، سروان زهرا عزیز محمدی! و سپس سوال اول را روی برگه بازپرسی نوشت که قسمتی از آن این بود: «…سروان زهرا عزیز محمدی و خانم الهیاری از شما شخصاً شکایت کرده اند…»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24778

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۳