جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

سلامت ملت ما که فعلاً دست شما و یاران بدون مدرکتان است!

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴

 

ا. روشن:
سخنی از وزیر بهداشت: «نباید از لطمه های بزرگ اجتماعی تحریم ها غافل شد. سلامت ملت ما هم آماج ظلم بود.»* سلامت ملت ما که فعلا دست شما و یاران پزشکتان است! علی الخصوص آن روانپزشکی که مدرک پزشکی عمومی دارد!!! همو که فرویدی نیست ولی فروید را به ایران آورده!!

 

*اووووه! مادر ترزا!
https://freudianassociation.org/%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18597

  تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۱۸