دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

سناریوی «همایونی»

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ز. ن. درباره «مافیای روان»

 
جالبه در منطق عصمت ترک قشقایی و دوستان فرانسه نشین و فرانسوی اش، قضیه بستری اجباری دکتر کدیور فقط دو حالت می تواند داشته باشد یعنی یا قضیه سیاسی بوده است یا اینکه دکتر کدیور واقعاً سایکوتیک شده است. گزینه سیاسی که به راحتی رد می شود؛ پس قطعاً دکتر کدیور سایکوتیک شده است. این نتیجه گیری «منطقی» آنهاست!!!
البته قرار دادن این گزینه سیاسی و بعد رد آن هم خود ماجرایی دارد.
به راحتی، این ماجرای تلخ و ناگوار بر اساس گزینه سومی قرار داشت: ماجرا سیاسی نبود، دکتر کدیور هم سایکوتیک نشده بودند؛ فقط مورد «لطف و مرحمت بسیار بسیار زیاد» «روانکاوان وحشی» و روانپزشکان «عزیز» وطنی قرار گرفتند با کمک دو همسایه «عزیزتر» و یک «قاضی شیرینی خور» در یک سناریوی «همایونی».


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8086

  تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: 15:41