چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

سند شماره شش (۶۶۶!)

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

مهمان:
یک سوالی هست که هر چه مطالب اخیر سایت از جمله “اعلامیه عاشورائی: سند شماره شش (۶۶۶!): پاپ از دهان یک مار سخن می گوید”* را می خوانم مدام به ذهنم می آید: چطور آدمها همگی دسته جمعی به روی خودشان نمی آورند؟!
یعنی مثلاً همین مخاطبان “دهان مار” ترجیح میدهند ” پاپ از دهان یک مار سخن” بگوید ولی زندگانی که نه بلکه “زنده مانی” “ظاهراً” آسوده ای داشته باشند؟! پس این “هیهات منا الذله” چیست!؟
داشتم برای مادرم “اعلامیه عاشورایی” را می خواندم. از ارتباط اعلامیه”عاشورایی” با فراماسونری می پرسید. نمی دانستم چه باید بگویم. ولی حالا جوابم به خودم نقداً همین “هیهات منا الذله” است.

*
https://freudianassociation.org/?p=37906


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=38670

  تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶، ساعت: ۱۳:۲۶