سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

سهمی از بازار سودآور سکس

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم فاطمه س. درباره «مافیای روان»
خانم مهین ن. در کامنتی گفته بودند: «این جماعت مافیایی به دو نکته خوب میدان می دهند: خواب و سکس!! و در این میانه پیدا کنید دغدغه های انسانی را!!!»

 
https://freudianassociation.org/%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%DB%8C/
 

این مثلاً «اساتید» باید هم به صورت ویژه در حوزه خواب و سکس؛ خصوصاً دومی کار کنند. چون برای آنها مهم تر از هر چیزی این است که بازار و مشتری داشته باشند و امروزه هر کسی می داند که سکس چه بازار سودآور و پولسازی دارد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13867

  تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۳۷