جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

سهمی از بازار سود آور س ک س

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

دیدگاه خانم فاطمه س. درباره «مافیای روان»
خانم مهین ن. در کامنتی گفته بودند: «این جماعت مافیایی به دو نکته خوب میدان می دهند: خواب و سکس!! و در این میانه پیدا کنید دغدغه های انسانی را!!!»
https://freudianassociation.org/%D8%A8%DA%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%DB%8C/
این مثلاً «اساتید» باید هم به صورت ویژه در حوزه خواب و سکس؛ خصوصاً دومی کار کنند. چون برای آنها مهم تر از هر چیزی این است که بازار و مشتری داشته باشند و امروزه هر کسی می داند که سکس چه بازار سودآور و پولسازی دارد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=13896

  تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۴۰