سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار

سپس با کامران منش تماس گرفتند و «حکم اصلی!» را «شفاهی» دریافت کردند

پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

ا. روشن:
روز سه شنبه ۲۵ خرداد، حدود ساعت ۱۰:۲۵ تعدادی از اعضای انجمن و مراجعین مرکز روانکاوی آفریقا در اتاق انتظار نشسته بودیم که دو بازرس وزارت بهداشت در معیت زهرا عزیز محمدی وارد شدند. حکم بازرسی را به دکتر کدیور نشان داده ولی اجازه کپی از آن را ندادند، سپس با کامران منش تماس گرفتند و «حکم اصلی!» را «شفاهی» دریافت کردند. پس از مدت کوتاهی عزیز محمدی به اتاق انتظار آمد و به ما گفت «شما بیمار هستید و اینجا هم مطب است. کارتهای شناسایی تان را نشان دهید»!!! که ما پاسخ دادیم «اینجا دفتر انجمن فرویدی است و ما هم مراجعان این مرکز هستیم».
آخر فکرش را بکنید؛ ما در مرکز روانکاوی آفریقا نشسته ایم، عزیز محمدی آمده می گوید مدارکتان را نشان دهید!!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24649

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 14:26