یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

سپه را مکن پیشرو جز کسی

که در جنگها بوده باشد بسی

یکشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۴

فاطمه س:

 
باباجان وزیر، بعد از اینکه »تکلیف شبت» * را نوشتی، هزار بار گلستان و بوستان را بخوان تا این بار هم شاید بفهمی که سپردن کار به افراد نالایق و بی کفایت «ضایع کردن روزگاره»!!!

«گرت مملکت باید آراسته

مده کار معظم به نوخاسته

سپه را مکن پیشرو جز کسی

که در جنگها بوده باشد بسی

به خردان مفرمای کار درشت

که سندان نشاید شکستن به مشت

رعیت نوازی و سر لشکری

نه کاری است بازیچه و سرسری

نخواهی که ضایع شود روزگار

به ناکاردیده مفرمای کار»

بوستان سعدی- باب اول در عدل و تدبیر و رای
 

* «تکلیف شب برای وزیر پزشکان»

 
https://freudianassociation.org/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15604

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۲:۴۸