سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، مافياي روان

سکس گروهی

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

م. ز.گ:
راستش مطلب «مهرداد افتخار؛ «روانکاو»ی ویبراتور به دست در «پایین» «تخت روانکاوی» را خواندم زیاد تعجب نکردم. آخه یکی از دوستانم تعریف کرده همین اعضای مشهور «مافیای روان» در محافل به اصطلاح روشنفکری خود و حتی به نام روانکاوی سکسهای گروهی دارند. دیگه تبلیغ ویبراتور برای این مهرداد افتخار که چیزی نیست!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31384

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۱