دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

سیاست های اقتصادی رییس جمهور !!!

چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

پابرجا:
وقتی در مسیری می رویم و همه چیز هماهنگ پیش می رود، به غیر از مواردی که شاید شاید در اثر مواردی اتفاقی رخ بدهند، می گوییم “دقیقاً طبق برنامه عمل می شود.”
“در مکتب اقتصادی روحانیست متأسفانه لحظه به لحظه باید منتظر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی بیشتری باشیم و در این مکتب اقتصادی، تمامی دولتمردان اقتصادی فقط و فقط مجری اوامر و سیاستهای اقتصادی رئیس جمهور میباشند و خودشان چندان قدرت تصمیم گیری ندارند.!! “*
… “دقیقاً طبق برنامه عمل می شود.”
*اگر مارکس، اِنگلس، آدام اِسمیت و فروید هم امروز زنده بودند قطعاً نمیتوانستند اوضاع اقتصادی کشورمان و حرکت بعدی معمار «مکتب روحانیست» را پیش بینی کنند

https://freudianassociation.org/?p=41922


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42181

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:37