جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، وزارت بهداشت

در این سیرک همه دلقک‌ها و همه تماشاچیان در جریانند که مشاور وزیر! برای یک روانپزشک قلابی فلوشیپ روان‌درمانی جور کرده

چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری

با تمرکز بر انتقال تجارب بالینی بین درمانگران نسل آینده

۱۵-۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

 

جدول ۱: برنامه تفصیلی همایش (پنلها، جلسات معرفی بیمار، کارگاه ها)

 

روز اول

۸-۷:۳۰

ثبت نام

سالن اصلی

سالن فرعی

سالن کارگاه­ها

۸:۱۰-۸

افتتاحیه

قران و سرود ملی

۸:۲۰-۸:۱۰

خوشامدگویی ریاست انجمن:

دکتر احمد جلیلی

۸:۳۰-۸:۲۰

سخنرانی رییس کمیته رواندرمانی انجمن:

دکتر محمد صنعتی

۸:۴۰-۸:۳۰

سخنرانی مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان:

دکتر احمدعلی نوربالا

۸:۵۰-۸:۴۰

گزارش دبیر علمی همراه با قرائت پیام دکتر بابک نژند

۹-۸:۵۰

گزارش دبیر اجرایی

۹:۳۰-۹

گرداننده جلسه: دکتر بهروز بیرشک

اعضای جلسه:

دکتر آذرخش مکری

دکتر علی صاحبی

سخنران کلیدی:

دکتر آذرخش مکری

چگونه رواندرمانی بر مغز اثر می­گذارد؟

۱۰-۹:۳۰

سخنران کلیدی:

مصاحبه با دکتر استفان هیز

Language and cognition

۱۰-۱۰:۴۵

پذیرایی و بازدید از پوستر (۴۵ دقیقه)

۱۱:۱۰-۱۰:۴۵

گرداننده جلسه: دکتر حسن حمیدپور

سخنران کلیدی:

دکتر کیت دابسون

Myths associated with CBT

رییس پنل:

دکتر لادن فتا

اعضای پنل:

دکتر محمدرضا شالبافان

دکتر فرشته موتابی

سارا بنی هاشمی

دکتر ماندانا شیرازی

مهندس شروین یارمحمدی

دکتر ریتا مجتهدزاده

پنل چه کسی واجد شرایط درمانگری شناختی رفتاری است؟ مروری بر نوآوریهای “آموزش مبتنی بر صلاحیت” در قرن بیست و یکم

دکتر لادن فتا:

صلاحیت­های بنیادین درمانگری در پارادایم شناختی رفتاری

دکتر محمدرضا شالبافان:

گزارش وضع موجود آموزش رواندرمانگری در برنامه دستیاری روانپزشکی

دکتر فرشته موتابی:

آموزش درمان شناختی رفتاری در نظام آموزشی متمرکز بر تربیت کارشناس ارشد و دکترای تخصصی

سارا بنی هاشمی:

گزارش یک تجربه موفق آموزش ترکیبی درمان شناختی رفتاری در ایران

دکتر ماندانا شیرازی:

شبیه سازی و کاربرد آن در روانشناسی و روان پزشکی

مهندس شروین یارمحمدی:

چگونه یک کلاس درس ملی داشته باشیم؟ معرفی یک نمونه LMS

دکتر ریتا مجتهدزاده:

بستر MOOCs ملی راهکاری نوین برای ارتقای آموزش درمانگران شناختی رفتاری

دکتر مهدی پوراصغر: کارگاه شناخت درمانی هیپنوتیزمی

۱۲:۵۰-۱۱:۱۰

رییس پنل:

دکتر حسن حمیدپور

اعضای پنل:

دکتر عباس بخشی پور

دکتر بابک عباسی

پنل فلسفه، علم و CBT:

دکتر عباس بخشی پور:

مبانی فلسفی درمانهای شناختی رفتاری و سیر تکاملی آنها

دکتر بابک عباسی:

فیلسوفان چگونه می­اندیشند؟

دکتر حسن حمیدپور:

مبانی فلسفی شناخت درمانی

۱۳-۱۲:۵۰

پرسش و پاسخ

۱۴-۱۳

ناهار و نماز

۱۵:۳۰-۱۴

رییس پنل:

دکتر افشین اعتضادی

اعضای پنل:

دکتر حمید یوسفی

دکتر سید مهدی صابری

دکتر آرمیندخت احمدی

پنل ملاحظات قانونی و اخلاقی در رواندرمانیها:

آقای دکتر حمید یوسفی:

نگاهی به دعاوی معروف قانونی در رواندرمانیها

آقای دکتر سید مهدی صابری:

موارد رایج قصور در رواندرمانیها

آقای دکتر افشین اعتضادی:

نکات رایج قانونی و اخلاقی در رواندرمانیها

خانم دکتر آرمیندخت احمدی:

مسایل اخلاقی در رواندرمانی کودکان و نوجوانان

رییس پنل:

دکتر ابوالفضل محمدی

اعضای پنل:

دکتر علی محرابی

دکتر ایمانه عباسی

دکتر زهرا طاهری­فر

پنل یکپارچه نگری در درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر ابوالفضل محمدی:

آیا درمانهای شناختی رفتاری یکپارچه می شوند؟

دکتر علی محرابی:

فراتشخیص چه تاثیری بر تشخیص و درمان خواهد داشت؟

دکتر ایمانه عباسی:

نقش هیجان در درمان­های شناختی رفتاری چگونه است؟

دکتر زهرا طاهری­فر:

آیا درمانهای فراتشخیصی موثرند؟

دیدگاه اعضا:

فراتشخیص و یکپارچه نگری در ایران

دکتر ابوالفضل محمدی:

جمع بندی نظرات

پرسش و پاسخ

دکتر سامرند سلیمی:

کارگاه مداخله­های رفتاری در رابطه فرازناشویی کشف شده

 

۱۶-۱۵:۳۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۷:۵۰-۱۶

رییس پنل:

دکتر ناصر همتی

اعضای پنل:

دکتر علی صاحبی

دکتر مصطفی زارعان

پنل ادبیات، فرهنگ و رواندرمانی:

دکتر ناصر همتی:

نقش و اهمیت ادبیات در آموزش پزشکی   و روانپزشکی

دکتر علی صاحبی:

تمثیل و استعاره و نقش متناقض آن در بازسازی شناختی

دکتر مصطفی زارعان:

ملاحظات فرهنگی در آسیب شناسی و درمان اختلالات هیجانی

پرسش و پاسخ

گرداننده جلسه:

دکتر ندا علی­بیگی

سخنران کلیدی:

دکتر رابرت لیهی

Emotional Schemas

رییس پنل:

دکتر ندا علی­بیگی

اعضای پنل:

دکتر سیروس جهانگیری

دکتر منصوره کیانی دهکردی

دکتر مسعود طهماسیان

پنل رویکردهای نوین به هیجان در رواندرمانی:

دکتر ندا علی­بیگی:

تنظیم هیجان در در رواندرمانی

دکتر منصوره کیانی دهکردی:

مقایسه فرهنگهای انگلیسی و فارسی زبان در تنوع و شدت هیجانها

دکتر مسعود طهماسیان:

کاربردهای تصویربرداری مفزی در بررسی تنظیم هیجان

دکتر سیروس جهانگیری:

طرحواره درمانی هیجانی

روز دوم

۸:۱۰-۸

قرآن

۸:۳۵-۸:۱۰

گرداننده جلسه:

دکتر بنفشه غرایی

سخنران کلیدی:

دکتر رضا مولودی:

اتحاد درمانی، انتقال و مقاومت در درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی

گرداننده جلسه:

دکتر اسما عاقبتی

اعضای جلسه:

دکتر ساناز جوکار

دکتر محمدرضا نجارزادگان

 

ارایه ۷ مقاله پژوهشی

(جدول ۲)

دکتر علی صاحبی و دکتر زهرا اندوز:

کارگاه Danger Ideation Reduction Therapy

۱۰-۸:۳۵

رییس پنل:

دکتر بنفشه غرایی

اعضای پنل:

دکتر فهیمه لواسانی

دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی

دکتر حسن فرهی

دکتر کمیل زاهدی

دکتر رضا مولودی

پنل نگاه درمانهای شناختی رفتاری به کانترترانس فرانس، سوپرویژن و درمان درمانگر:

دکتر بنفشه غرایی:

آیا درمان شخصی یک ضرورت برای رواندرمانگران حوزه درمانهای شناختی رفتاری است؟

دکتر فهیمه لواسانی:

نگاه درمانهای شناختی رفتاری به کانترترانس فرانس

دکتر امیر عباس کشاورز اخلاقی:

نگاه درمانهای شناختی رفتاری به سوپویژن

۱۰:۴۵-۱۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۳-۱۰:۴۵

رییس پنل:

دکتر اسماعیل شاهسوند

اعضای پنل:

دکتر محمودرضا حاجی قاسم

دکتر علیرضا پیرخایفی

دکتر علی محرابی

دکتر اکبر امیر فیروزی

پنل نقش ژنتیک و اپی­ژنتیک در درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو:

تفکری دیگر در مفاهیم سلامت ذهن

دکتر محمودرضا حاجی قاسم:

رویکردی نوین به مفهوم تشخیص

دکتر علیرضا پیرخایفی:

رویکردی نوین به مفهوم سبب شناسی

دکتر علی محرابی:

رویکردی نوین به مفهوم رواندرمانیها

دکتر اکبر امیر فیروزی:

فن آوریهای ژنتیک در ایران

گرداننده جلسه:

دکتر فرهاد فریدحسینی

اعضای جلسه:

دکتر ساسان واثق

دکتر فائزه شیخ مونسی

جلسه Case presentation

ویژه دانشجویان و دستیاران:

دکتر فرهاد فرید حسینی:

کمال گرایی در یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی: گزارش درمان از منظر خود بیمار

دکتر ساسان واثق:

معرفی مشکلات درمان چند بیمار واقعی کودک و نوجوان

دکتر فائزه شیخ مونسی:

معرفی بیمار مبتلا به اختلال وسواسی جبری ارتباطی

پرسش و پاسخ (۲۵ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

۱۴-۱۳

ناهار

۱۵:۳۰-۱۴

رییس پنل:

دکتر جواد محمودی قرایی

اعضای پنل:

دکتر کتایون رازجویان

دکتر مژگان خادمی

دکتر محمدرضا محمدی

پنل CBT در کودکان و نوجوانان:

دکتر محمدرضا محمدی:

اصول اساسی CBT با کودکان

دکتر جواد محمودی قرایی:

ارتباط با نوجوانان در CBT

دکتر کتایون رازجویان:

شرایط ورود کودکان به CBT

دکتر مژگان خادمی:

ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای شرکت در CBT

گرداننده جلسه:

دکتر امید ساعد

اعضای جلسه:

دکتر سعیده زنوزیان

ارایه ۶ مقاله

(جدول ۳)

دکتر فرزین رضاعی:

کارگاه نحوه برخورد با مقاومت در برابر فنون experiential در اسکیماتراپی

۱۶-۱۵:۳۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۷:۳۰-۱۶

رییس پنل:

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

اعضای پنل:

دکتر سیده الهام شرفی

دکتر فرناز اعتصام

پنل اختلالات سایکوسوماتیک و درمانهای شناختی رفتاری:

دکتر علی اکبر نجاتی صفا:

CBT در اضطراب سلامتی

دکتر سیده الهام شرفی:

CBT در درد

دکتر فرناز اعتصام:

CBT در بیماران ام اس

رییس پنل:

دکتر فاطمه زرگر

اعضای پنل:

دکتر نگار اصغری پور

دکتر راضیه ایزدی

دکتر امرالله ابراهیمی

دکتر عبداله امیدی

پنل درمانهای جدید شناختی رفتاری در وسواس:

دکتر فاطمه زرگر:

ACT & OCD

دکتر نگار اصغری پور:

& OCD MCT

دکتر راضیه ایزدی:

Functional Analytic Psychotherapy & OCD

دکتر امرالله ابراهیمی:

Compassion focused therapy & OCD

دکتر عبداله امیدی:

Radically open DBT & OCD

پرسش و پاسخ (۲۰ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۰ دقیقه)

۲۱-۱۸

نمایش فیلم Amour به همراه تحلیل آن

اعضای پنل: دکتر محمد صنعتی، دکتر علی صاحبی، دکتر محمدرضا فروتن، علی مسعودی نیا

روز سوم

۸:۱۰-۸

قران

۱۰-۸:۱۰

رییس پنل:

دکتر امیر عسکری

اعضای پنل:

دکتر نبی بستان

کتر احمد سلطانی

دکتر عباسعلی ناصحی

دکتر فردین علیپور

پنل مداخلات شناختی رفتاری در حوادث و بلایای طبیعی:

دکتر امیر عسکری:

درس آموخته‌های اجرای فنون شناختی رفتاری در زلزله‌های ورزقان، بوشهر و مورموری

دکتر عباسعلی ناصحی:

واکنشهای روانی در بحران

دکتر فردین علیپور:

Narrative exposure therapy برای افراد آسیب دیده از تروما

گرداننده جلسه:   دکتر مهدی امیری

اعضای جلسه:

دکتر علی اکبر فروغی

خانم دکتر الهام طاهری

 

ارایه ۷ مقاله

(جدول ۴)

دکتر عباس رمضاتی فرانی:

کارگاه درمان شناختی رفتاری وسواس با محتوای مذهبی (نجس و پاکی

پیش نیازها:

کتاب وسواس فکری عملی نجس و پاکی نویسنده عباس رمضانی فارانی نشر دانژه + کتاب چیرگی بر اختلال وسواسی اجباری در ۱۰ گام، نویسنده آبراموویتز ترجمه فاطمه قدیری نشر ارجمند

۱۰:۴۵-۱۰

پذیرایی و بازدید از پوستر

۱۲:۴۵-۱۰:۴۵

گرداننده جلسه:

دکتر مهدی سلیمانی

اعضای جلسه:

دکتر عباس ناظمیان

دکتر مصطفی نوکنی

دکتر ابوالفضل محمدی

جلسه Case presentation

ویژه دانشجویان و دستیاران

معرفی بیمار مبتلا بهOCD مقاوم به درمان همراه با اختلال شخصیت

رییس پنل:

دکتر مهدی امیری

اعضای پنل:

دکتر الهام طاهری

پنل چرا IBCT موثرترین زوج درمانی لقب گرفته است؟

دکتر مهدی امیری

دکتر الهام طاهری

۱۳-۱۲:۴۵

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

پرسش و پاسخ (۱۵ دقیقه)

۱۴-۱۳

اختتامیه و اهدای جوایز

 

 

 

جدول ۲: برنامه ارایه مقالات پژوهشی

زمان: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۰ تا ۱۰ صبح

مکان: سالن فرعی

اعضای هیات رییسه: دکتر اسما عاقبتی، دکتر ساناز جوکار، دکتر محمدرضا نجارزادگان

ساعت

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نام سخنران

۸:۱۰ تا ۸:۲۰

رابطه­ی بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان با اختلالات درونی سازی دختران

آرزو حمامی ابرندآبادی

نگار حسامی نژاد

آرزو حمامی ابرندآبادی

۸:۲۰ تا ۸:۳۰

مقایسه سبک شناختی وابسته/ ناوابسته به زمینه بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با آزمودنیهای سالم

رضا اسکروچی

دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی

آسیه چنور

دکتر روح الله صدیق

رضا اسکروچی

۸:۳۰ تا ۸:۴۰

تعامل طرحواره های والد-فرزند در انواع اختلالات شخصیت

دکتر ندا علی بیگی

حمیده عسکری

پارمیس هزاری

بعدا اعلام خواهد شد

۸:۴۰ تا ۸:۵۰

بررسی رابطه طرحواره­های ناسازگاراولیه با سبکهای حل مسئله معتادان درحال ترک با متادون

مریم هادی نژاد

سمانه فرنیا

اصغر نوروزی

بعدا اعلام خواهد شد

۸:۵۰ تا ۹

رابطه کمال گرایی با تمایز یافتگی در مادران کودکان دارای نشانگان اضطراب

الناز اسکندرنیا

راضیه مخبریان نژاد

نگار اصغری پور

الناز اسکندرنیا

۹ تا ۹:۱۰

مقایسه طرحواره­هاى ناسازگار اولیه و نگرانى در افراد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) و اختلال وسواس فکری-عملی (OCD)

زهرا انصافی

محمد علی رحمانی

زهرا انصافی

۹:۱۰ تا ۹:۲۰

بررسی مقایسه ای فراشناخت و حافظه سرگذشتی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی و افراد عادی

محمد نورانی کلوانق

عباس بخشی پور رودسری

 

بعدا اعلام خواهد شد

۹:۲۰ تا ۱۰

پرسش و پاسخ و نقد مقالات

جدول ۳: برنامه ارایه مقالات پژوهشی

زمان: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ صبح

مکان: سالن فرعی

اعضای هیات رییسه: دکتر امید ساعد، دکتر سعیده زنوزیان

ساعت

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نام سخنران

۱۴ تا ۱۴:۱۰

اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

 

زهرا سلگی

محمدرضا بهاء الدینی

برزو امیر پور

مریم شاهنده

بعدا اعلام خواهد شد

۱۴:۱۰ تا ۱۴:۲۰

اثر بخشی “درمان شناختی رفتاری مختص سندرم روده تحریک پذیر” بر شدت علائم، کیفیت زندگی و علائم روانپزشکی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر

 

دکتر امراله ابراهیمی

دکتر لیلا نداف نیا

دکتر حمید طاهر نشاط دوست

دکتر هوشنگ طالبی

دکتر حمید افشار

دکتر حامد دقاق زاده

دکتر پیمان ادیبی

دکتر امراله ابراهیمی

۱۴:۲۰ تا ۱۴:۳۰

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن (MBCT ) بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) ناشی از جنگ در جانبازان

 

مصطفی جاسبی

جعفر میرزایی

غلامرضا کرمی

حمیدرضا وطن خواه

مصطفی جاسبی

۱۴:۳۰ تا ۱۴:۴۰

مقایسه اثربخشی زوج­درمانی رفتاری تلفیقی و زوج درمانی شناختی رفتاری در زنان خیانت دیده

الهام طاهری

مهدی امیری

بعدا اعلام خواهد شد

۱۴:۴۰ تا ۱۴:۵۰

اثربخشی بازی­های طراحی شده بر اساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و ذهن آگاهی کودکان ۱۰ تا ۱۲ سال مبتلا به وسواس فکری – عملی

زهرا مظاهری

سمانه معین

راضیه ایزدی

بعدا اعلام خواهد شد

۱۴:۵۰ تا ۱۵

مقایسه بد تنظیمی هیجانی با رفتار اقدام به خودکشی در نوجوانان و جوانان افسرده و عادی

بنفشه فرزین راد

الهام زال

شیما تمنایی فر

بنفشه فرزین راد

۱۵ تا ۱۵:۳۰

پرسش و پاسخ و نقد مقالات

جدول ۴: برنامه ارایه مقالات پژوهشی

زمان: جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۰ تا ۱۰ صبح

مکان: سالن فرعی

اعضای هیات رییسه: دکتر مهدی امیری، دکتر علی اکبر فروغی، خانم دکتر الهام طاهری

ساعت

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نام سخنران

۸:۱۰ تا ۸:۲۰

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در افزایش تاب­آوری زنان با تمایزیافتگی پایین

صبا اسدی

علی فتحی آشتیانی

خدابخش احمدی نوده

صبا اسدی

۸:۲۰ تا ۸:۳۰

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر زنان مبتلا به واژینیسموس

آرزو رضایی خیرآبادی

میترا تدین

میترا ملایی نژاد

خدیجه شیرالی نیا

آرزو رضایی خیرآبادی

۸:۳۰ تا ۸:۴۰

اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم وسواس –جبری و بهبودکیفیت زندگی بیمار مبتلا به اختلال وسواس -جبری مقاوم به درمان – مطالعه موردی

 

علی پروندی

عمران داوری نژاد

خیرالله صادقی

بعدا اعلام خواهد شد

۸:۴۰ تا ۸:۵۰

مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم کندی وسواس در بیماران وسواس- اجبار استان چهارمحال و بختیاری

اسماعیل مردانی زاده

الهام یوسفی

اسماعیل مردانی زاده

۸:۵۰ تا ۹

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، داروهای SSRIs و ترکیب آنها بر اجتناب تجربه­ای و کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی

فرشاد شیبانی

یعقوب وکیلی

فهمیه فتحعلی لواسانی

مجتبی حبیبی عسگرآباد

مریم رسولیان

بنفشه غرایی

فرشاد شیبانی

۹ تا ۹:۱۰

بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خود تنظیمی هیجانی، کاهش ولع مصرف، تکانشگری در وابستگان به شیشه مبتلا به اختلال شخصیت مرزی استان چهارمحال و بختیاری

اسماعیل مردانی زاده

الهام یوسفی

اسماعیل مردانی زاده

۹:۱۰ تا ۹:۲۰

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود توجه و حافظه کاری در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

شهربانو گودرزی

شهربانو گودرزی

۹:۲۰ تا ۱۰

پرسش و پاسخ و نقد مقالات

 

 

 

منبع: چهارمین همایش رواندرمانی شناختی رفتاری


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=21161

  تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت: 19:40