سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

شبه روشنفکرانی که محور جمیع اندیشه‌های‌شان پوزخند زدن به میهن‌پرستان و مؤمنان است

جمعه ۰۷ خرداد ۱۳۹۵

زهرا م:

«… این حق من است که راضی باشم؛ اما باز-مثل سیاسی های ساده ی جوان پرشور- فکر فروشندگان وامانده مواد مخدر در سراسر وطن؛ فکر رشوه خورانی که زندگی ما مردم را بر لب پرتگاه آورده اند و هنوز شهوت کورشان برای باج خواهی، دمی فرو نمی نشیند؛ فکر آنها که هنوز شلاق صاحبخانه ها بر تن نازک زندگی شان به خشونتی خونین خط می اندازد؛ فکر بیمارانی که طبیبان، هرگز دردهای شان حس نمی کنند بل خاطره ی طربخانه هایی را در خویش زنده نگه می دارند که باز باید حق ملاقات با بیمارشان را، تابستان ها، در آنجا خرج کنند؛ و فکر شبه روشنفکرانی که محور جمیع اندیشه های شان پوزخند زدن به میهن پرستان و مومنان است و نان از راه خیانت خوردن و شهوت سفر به غرب و به اسم حضور در سنگری سیاسی، بر سر سفره اجانب نشستن و زحمتکشان را مستمسک عیاشی های خود کردن؛ و فکر کارمندان پیری که می شناسیم شان که هر چه می کنند نمی توانند حقوقشان را، بالمناصفه، بین طلبکارانشان تقسیم کنند و پیوسته به گریه می افتند، فرصت نمی دهد که زیستنی بی اضطراب را تجربه کنم؛…»*
• نادر ابراهیمی، « یک عاشقانه آرام»، تهران، روزبهان، ۱۳۹۵، ص ۱۵۰


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22618

  تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۰۷:۴۶