شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

شب هنگام همه در بازداشت بودند، فردا صبح تخریب اموال عمومی به حکم سایر اعضا اضافه می شود!!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

منصوره ا.:
آنها برای ما در همان شب ۲۵ خرداد کفالت ۲۰ میلیون تومانی تعیین کردند و فردای آنروز برای سه تن از اعضای انجمن فرویدی قرار ۳۰ میلیون تومانی و نزدیک به ظهر برای سایر اعضای انجمن قرار ۴۰ میلیونی صادر کردند!!!
بعدش هم یک اتهام جدید افزودند: تخریب اموال عمومی!!!
می دونید خیلی عجیبه چون همه ما را با هم کتک زدند و بازداشت کردند و اتهام ۵ نفر اخلال در نظم عمومی بود و توهین به مامور دولت و سپس شب هنگام همه در بازداشت بودند، فردا صبح تخریب اموال عمومی به حکم سایر اعضا اضافه می شود!!
جل الخالق!! یعنی روح آنها از بازداشتگاه اومده رفته دادسرا را تخریب کرده؟؟؟!!!
واقعا این تفهیم اتهام در نوع خودش بی نظیر نیست؟؟؟؟
شما چی فکر می کنید؟؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23866

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۳۴