پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

شرکت در این کنگره به باباجان وزیرهائی که عشق دیده شدن هستند توصیه می شود!

unnamed1unnamed


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23373

  تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 11:09