دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

شریعت، هرگز این کلمات را شنیده ای: روان آدمیت، مقام آدمیت، جان آدمیت ، جهان آدمیت و… نشان آدمیت؟

شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم ز. ن. درباره «مافیای روان»

 
چقدر سعدی خوب گفته است: «اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد/همه عمر زنده باشی به روان آدمیت»
اگر شریعت عزیز از ماکاک ها یاد می گرفت، به خاطر منافع شخصی، جان یک انسان بزرگ را به خطر نمی انداخت…

 

«تن آدمی شریفست به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت
رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
بنگر که تا چه حدست مکان آدمیت
طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت
به در آی تا ببینی طیران آدمیت
نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم
هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت »

 

سعدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9470

  تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 19:45