دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

«شعبون بی مخ نظام» آزاد است چون … پسوند «نظام» را بخودش وصل کرده !

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

مرادی:
« مرد لباس شخصی دیگر هم در همان وقت فریاد می کشید “من شعبون بی مخ نظامم” و رجز خوانی می کرد و فحش های رکیک می داد.»

«شعبان بی مخ از سال ۱۳۲۶ش با بر هم زدن نمایش « مردم» به کارگردانی عبدالحسین نوشین در تئاتر فردوسی، برای حاکمیت محبوب شد و به جای آنکه به جرم ایجاد آشوب و اخلال در نظم عمومی محبوس گردد با دریافت وجه دستی بنابه دستور اداره آگاهی مدتی از تهران به لاهیجان رفت…»

بله، او هنوز آزاد است. پاتوقش حوالی بازار، خیابان خیام، دادسرای کارکنان دولت. به کمک بازپرس حسینی می آید که نزدیک به ۱۶ ماه پرونده شکایت انجمن فرویدی از دادستان ذبیح زاده را راکد نگه داشته. به کمک بازپرسی می آید که از همان روز اول شکایت اعضای انجمن، سعی کرد با ایجاد رعب و وحشت در دلشان آنها را متقاعد کند که از شکایت از یک دادستان دست بکشند وگرنه ۵ سال زندان در انتظارشان خواهد بود. او آزاد است و از مسول حراست دادسرای کارکنان دولت دستور می گیرد به کمک بازپرسی بیاید که در هر بار مراجعه و پیگیری، شاکیان پرونده را عتاب و خطاب می کند و متهم به اینکه اغتشاش کرده اند. او آزاد است و در اتاق بازپرس حسینی بر پهلوی تنها روانکاو ایرانی می کوبد، فحشهای رکیک می دهد و در حالیکه اعضای انجمن فرویدی را کتک می زند نفس کش می طلبد. شعبان بی مخ آزاد است و ما اعضای انجمن فرویدی متهم به اخلال در نظم عمومی.

https://freudianassociation.org/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b8%d9%85-%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920820001620


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39511

  تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۴۷