یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

شما به «شکایات پزشکان خودتان» رسیدگی می کنید یا به شکایت «از پزشکان خودتان»؟؟!!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

م.ن.:
آقای کیانی! بازپرس محترم!
مگر شما بازپرس دادسرای جرایم پزشکی نیستید؟!
مگر در مورد دادسراهای خاص قانونگذار تعیین نکرده «صلاحیت رسیدگی‏ به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد.*»؟!!
شما قرار است قیم پزشکان باشید و به «شکایات پزشکان خودتان» رسیدگی کنید یا به شکایت «از پزشکان خودتان»؟؟!!

چطور است بجای اینکه به شکایت ما از «پزشکان مدعی روانکاوی خودتان» رسیدگی کنید به شکایت «پزشکان مدعی روانکاوی خودتان» از یک غیرپزشک رسیدگی می کنید؟؟؟!!!!!

* http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=182266


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24817

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۰