دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

شما خبر داشتید چه اتفاقاتی قرار است بیفتد؟!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

م.آ:
جناب فرشاد مجتبایی و جناب حامد خدایی که مفتخر هستید لباس سربازی به تن داشته باشید!
گوشی های ما را گرفتید که ما را به محوطه پارکینگ بفرستید تا کار به روال قانونی خود طی شود! اما این طور نبود… و بعد از آن هم هر چه خواستیم گوشی هایمان را پس بگیریم از پس دادن آنها امتناع کردید. چرا؟ ما از چه چیزی نبایست فیلم تهیه می کردیم؟ شما خبر داشتید چه اتفاقاتی قرار است بیفتد؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23848

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۱