پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

شما پسر رئیس جمهور آمریکا را هم‌تراز دختر وزیر «ایران اسلامی» می‌دانید؟!

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

مهدیه مرادپور:
در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با استادی آشنا شدم. او در بخشی از صحبت هایش به این خاطره اشاره کرد که وقتی سالها پیش در دانشگاه جورج واشینگتن (اگر اشتباه نکنم!)تحصیل می کرد همه دانشجویان در شرایطی یکسان در صف ژتون غذا منتظر می ماندند و مثال پسر کارتر را زد که در آن موقع در آن دانشگاه تحصیل می کرد و پدرش رئیس جمهور بود.
او گفت بسیاری از اوقات پسر کارتر را در صف غذا می دید که در نوبت ایستاده است…
حرفهای او تاسف آور بود و قلبم را می فشرد و باز برایم این جمله را تکرار می کرد که:
“کشور جهان سومی کشور جهان سومی است”(۱)
و یاد صحبت سید جمال الدین اسدآبادی افتادم:”رفتم به غرب اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم. برگشتم به شرق مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم.”
البته می دانم که بسیاری، این جمله را حمل بر غرب گرایی سید جمال می دانند و از اینکه این جمله ظرفیت آن را دارد که باعث مانور تبلیغاتی علیه “اسلام” در ایران شود نگران اند و بسیار متعصبانه با آن برخورد می کنند اما به دور از نگاه غربگرایانه و با همان عرق میهن پرستی و اسلام دوستی، احساس می کنم که سید جمال نیز “به بد جایی زده است”! شاید او نیز پس از بازگشت از فرنگ با خود نوعی طاعون آورده بود!(۲)
در دانشگاه جورج واشینگتن، پسر رئیس جمهور باید همانند بقیه در صف غذا منتظر بماند و در “ایران اسلامی” سیاست های وزارت بهداشت را (آن هم در حوزه ای که اصلا به این وزارت خانه ربطی ندارد!)، دختر وزیر -که ملعبه دست مافیاست و البته قطعا همان طور که جناب “سامان تقلا” اشاره می کند ” نگرانی‌شان درباره‌ی وضعیت حرفه‌ای ” شان(۳) نیز در این همدستی با مافیا بی تاثیر نیست- تعیین می کند!
دائم در نمایشگاه به این فکر می کردم که چرا وزیر بهداشت حدود دو ساعت و نیم در غرفه های “منتخب” می چرخید و گفت و گو می کرد؟! وقتی صحبت های او را در ایسنا خواندم(۴) بار دیگر احساس کردم که هیچ چیز به اندازه “روانکاوی” قدرت نداشت که او را به شبستان بکشاند!!!
همچنان که به فرانسه کشاند! همچنان که به بیمارستان ایران کشاند! و همچنان که به جلوی تمام دوربین ها می کشاند! (۵) و این دال “روانکاوی” برای ما “انجمن فرویدی” ها(همان هایی که هر جا پدر خوانده مافیای روان فرصتی بیابد آنان را به فرقه سازی متهم می کند و حرکت و مبارزه آنان را حرکتی “ضد روانکاوانه” جلوه می دهد!!!)(۶) فقط با نام “میترا کدیور” است که گره می خورد.
حیرت آور است وقتی که بیندیشم وزیر بهداشت انگیزه اش را از دانش “روانکاوی ” می گیرد! از “میترا”! برای او نیز مدت هاست که ملاقاتی با روانکاوی صورت گرفته اما از نوعی دیگر!

 
۱.کشور جهان سومی کشور جهان سومی است
https://freudianassociation.org/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
۲. اشاره به این مضمون که فروید در مهاجرت خویش از اروپا به آمریکا می گوید که با خود “طاعون”(دانش روانکاوی) می برد.
۳. اشاره به صحبت های سامان توکلی که در آن گفت و گو آمده است:”توکلی در پاسخ به این پرسش که گفته شده “با توجه به اینکه روان‌درمانی ارتباطی با روان‌پزشکی که در واقع درمان دارویی بیماری‌های روانی است ندارد، بنابراین ورود وزارت بهداشت به این حوزه عملی غیرعلمی به حساب می‌آید» گفت: چه می‌توانم بگویم جز این که تمام این گفته‌ها غیردقیق و نادرست است…شاید هدف از دادن این اطلاعات نادرست نگرانی‌شان درباره‌ی وضعیت حرفه‌ای روان‌شناسی باشد که موضوعی مهم است و باید به شکل کارشناسی و در چارچوب مقررات به آن پرداخت.”!!!
جوری صحبت می کنند که انگار در این مملکت مشخص شده که چه کسی روانپزشک هست و چه کسی نیست!!
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%AA/
۴.وزیر جان، اگر «کار روانپزشک روانکاوی است»! چرا برای یک «کار» واحد دو «واژه» وجود دارد؟
https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7/
۵.مردی برای تمام دوربین ها
https://freudianassociation.org/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7/
۶.تفاوت‌ها و شباهت‌های تداعی آزاد و اعتراف در گفت‌وگو با محمد صنعتی
http://www.cgie.org.ir/fa/news/70939


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15281

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۱۳