دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

شما که داخل سیستم قضایی کار می کنید هنوز روال «ایجاد» قانون را نمی دانید؟!!!!

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

مردم:
وزیر بهداشت: روانکاوی کار روانپزشک است.
دادستان و بازپرس جرایم پزشکی: قانون داریم فقط روانپزشک می تواند روانکاوی کند.
یادآوری می شود: در این مملکت یک «مجلس»ی وجود دارد که از ۱۰۰ سال پیش بوده و کار این مجلس «قانونگذاری» است و سابقه نداشته حرف یک وزیر!!! و بدون طرح در مجلس و تصویب نمایندگان ملت بشود قانون! دادسسان محترم و بازپرس محترم تر شما که داخل سیستم قضایی کار می کنید هنوز روال «ایجاد» قانون را نمی دانید؟!!!!
ولی خب حالا بیا اینو به دادسرای جرایم پزشکی و مافیای روان حالی کن!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24391

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۰۷