چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر محترم اطلاعات

شما که فکر نمی کنید می توان قاچاق انسان را بدون کمک دستگاههای امنیتی انجام داد؟

دوستان خوب رسانه های انجمن فرویدی

امروز نه تنها شیفت این بچه شهرنوئی “نفر هشتم” است بلکه با پست هائی که دربارۀ آرمان عبدالعالی می گذاریم، که هر لحظه ما را به لانه عقرب ها نزدیکتر می کند، این وزارت اطلاعات تاویستوکی کاملاً به وحشت افتاده. شما که فکر نمی کنید می توان قاچاق انسان را بدون کمک دستگاههای امنیتی انجام داد؟ در نتیجه کمپین ایمیلی همیشگی خود را آغاز می کنیم تا هم آبروی این شیاطین را ببریم و هم این که به رییس خر این اطلاعاتی ها یک ضرب شستی نشان دهیم.

پیروز باشید

دکتر کدیور 

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=56807

  تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۵:۴۳