شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

شناسائی قاتل هدایت در دومین «سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی» صنعتی – نجل رحیم

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

شهرزاد:
“صادق هدایت عصب‌ پژوهی می‌شود!!!!!!دنبال سیناپس «نوشتن» می‌گردید یا سیناپس «خودکشی»؟؟؟؟؟….”(۱)

“شک موقعی آمد که صنعتی اصرار کرد”(۲)

“محمد صنعتی – «خودکشی» صادق هدایت – ترور رزم آرا”(۳)

“کاش می دانستی که تعدادی از این خودکشی ها فقط به ظاهر خودکشی هستند”(۴)

“خودکشی جلوه دادن”(۵)

“هنر صنعتی ها: «قتل» نزدیکان جان اف. کندی ولی «خودکشی» نزدیکان رزم آرا!!!!!”(۶)

“صنعتی حق داشت انقدر برای حذف این «افشاگر» جان بکند…”(۷)

صنعتی جان! یه «سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی» دیگه برگزار کنی، انجمن فرویدی قاتل هدایت رو هم پیدا می کنه! باور کن پدرجان!!!

۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷)سایت انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33634

  تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۷