چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه

شناسنامه

«انجمن ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی» در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ به عنوان یک سازمان مردم نهاد با موضوع فعالیت فرهنگی مجوز فعالیت خود را در سطح ملی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. «انجمن فرویدی» مجوز فعالیت خود را به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با موضوع فرهنگی و با گستره فعالیت ملی در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۹ از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ با شماره ۲۳۲۲۲ به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۵ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلان شد.

شناسنامه انجمن فرویدی

******

شناسنامه انجمن فرویدی

******

شناسنامه انجمن فرویدی

******

شناسنامه انجمن فرویدی

******

asasnamenn

******

شناسنامه انجمن فرویدی

******

شناسنامه انجمن فرویدی

  دریافت اساسنامه ۱۱ صفحه‌ای انجمن فرویدی اساسنامه انجمن


پیوند کوتاه به این مطلب:
https://freudianassociation.org/?p=7