دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

شنیدم بازپرس احضاریه ما رو اصلاح کرده؛ حکماً از روی سایت ما تقلب کرده برای اصلاح!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

ز.ن:
شنیدم بازپرس احضاریه ما رو اصلاح کرده؛ حکماً از روی سایت ما تقلب کرده برای اصلاح.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24000

  تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۲:۲۸