شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

شنیده ام در حکومت علی(ع) چون فردی به قضاوت منصوب می شد از هراس بر خود می لرزید و مضطرب می گفت «انالله و انا الیه راجعون»

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵

م.ن:
واقعا اگر قرار باشد موارد خلاف قانون انجام شده توسط دادسرای جرایم پزشکی فقط در همان روز سه شنبه ۲۵ خرداد شمرده شود چه تعداد خواهد شد؟؟!
یکی دیگر از موارد آن اینکه علیرغم قولی که آقایان دادستان و آقای تیموری آنهم با زبان روزه به ۸ نفر اعضای بازداشت شده در قرارگاه وزرا دادند بعد از گرفتن مشخصات حتی اجازه ندادند که تلفنی به خانواده هایشان اطلاع بدهند که کجا هستند!! آیا این از حقوق متهم حتی مجرم نیست؟؟!! بماند که تا آن زمان حتی تفهیم اتهامی به آنها صورت نگرفته بود!!
تصور کنید افرادی که صبح مثل همیشه برای کار یا مراجعه به دفتر انجمن فرویدی که از وزارت کشور مجوز دارد از خانه خارج شدند و دیگر به خانه برنگشتند!! و اگر یکی از اعضا که به دلیل اینکه فرزند شهید بود مورد لطف و مرحمت آقایان دادستان و بازپرس قرار گرفت، نبود اصلا خانواده های آن ۸ نفر آن شب را چگونه سپری می کردند خدا می داند!
فراموش نمیکنم که این ۸ نفر عضو جوان با چه ناباوری به مردان قانون که با زبان روزه دروغ گفته بودند نگاه می کردند و با چه تعجیلی به تنها عضو آزاد شده شماره می دادند!
و این البته جدا از ۵ نفری بود که روانه قرچک شدند؛ بدون اینکه اجازه بدهند تماسی گرفته شود و اطلاعی به نزدیکان خود بدهند!!!
حرمت فرزندان شهدا را نگه می دارند؟؟ شهدا خود از دین، پیامبر، حسین(ع)، عاشورا، قیام برای عدالت و جلوگیری از ظلم و…. حرمت یافته اند وگرنه هر کشته ای که شهید نامیده نمی شود. و دین، عدالت، راستگویی، جلوگیری از ظلم و… چیزهایی که روز سه شنبه ۲۵ خرداد در دادسرای جرایم پزشکی دیده نمی شد!!
شنیده ام در حکومت علی(ع) چون فردی به قضاوت منصوب می شد از هراس بر خود می لرزید و مضطرب می گفت «انالله و انا الیه راجعون»
…برای وقایع سه شنبه ۲۵ خرداد در دادسرای جرایم پزشکی هیچ نمی توان گفت جز « انالله و انا الیه راجعون»!
انالله و اناالیه راجعون!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24213

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۵۰