دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

شورای عالی انقلاب فرهنگی!!!!!

جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرادی:
«۳) پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیطهای آموزشی کشور از اشخاص فاسد .»

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/91968/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86

شورای عالی انقلاب فرهنگی «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» کجاست؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=35259

  تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۱۶