چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

شک موقعی آمد که صنعتی اصرار کرد

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵

اردی بهشت:
“محمد صنعتی – «خودکشی» صادق هدایت – ترور رزم آرا”
هنوز مبهوتم از این تیتر!!! اینکه چرا صنعتی از وقتی که پایش را در ایران گذاشته باید مدام علت مرگ صادق هدایت را خودکشی بخواند؟ و اینقدر این را بگوید و بگوید و بگوید تا این موضوع برای ما به یکی از بدیهات تبدیل شود! و دیگر هیچ کس در مورد آن حتی شک هم نکند.
به این فکر می کنم که در پسِ “خودکشیِ صادق هدایت” چه کسی یا چه کسانی تبرئه می شوند؟ یا با خودکشی جلوه دادن نوعِ مرگ صادق هدایت کدام موضوع از اذهان جامعه دور می شود؟ چه حقیقتی مخفی می ماند؟ و البته این حقیقتی است که محمد صنعتی بسیار مشتاق به مخفی نگه داشتن آن است!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31441

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۷:۰۶