دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

شک ندارم که بازپرس تعلل می کرد تا آثار جرم از بین برود

پنجشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۷

م. س:
بعد از فاجعه دادسرای جرایم پزشکی و آزادی از بازداشتگاه شهرری بلافاصله همان روز برای ثبت شکایت خود به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و نزد بازپرس حسینی* رفتیم، شکایت سایر اعضای انجمن که زودتر آزاد شده بودند در آن شعبه ثبت شده بود. ایشان در کمال گستاخی و با رفتاری کاملا غیرمودبانه به ناچار شکایت ما را ثبت کرد اما بوضوح از ارائه معرفینامه به پزشکی قانونی طفره می رفت تا جایی که نزدیک پایان وقت اداری شد. ما همچنان روی نیمکت بیرون اتاق او نشسته بودیم و برای گرفتن معرفینامه منتظر بودیم. نیمساعتی یکبار بیرون می آمد و به ما نگاه کوتاهی می کرد و به داخل اتاق می رفت! نیمساعتی نیز از پایان وقت اداری گذشت! و ما همچنان به انتظار نشسته بودیم که مسئول دفتر او با اشاره گفت بنشینید تا معرفینامه را صادر کنم. حسینی بدون توجه به درخواست ما در اتاقش را قفل کرد، گفت فردا بیایید و رفت!
به مسئول دفتر گفتیم او که رفت! گفت ایرادی ندارد و برای ما معرفینامه معاینه پزشکی قانونی را با استفاده از امضای الکترونیکی حسینی صادر کرد، همان ساعت به پزشکی قانونی کشیک مراجعه کردیم و گواهی دال بر وجود آثار ضرب و شتم گرفتیم!
شک ندارم که بازپرس تعلل می کرد تا آثار جرم از بین برود.
و او حالا نماینده دادستان است در مبارزه با اخلالگران اقتصادی!!!!

https://freudianassociation.org/%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42036

  تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: 13:02