پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی

صابری-صابران، در راهیم برادر!

یکشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم مرجان مشهدی درباره «مافیای روان»

 
مهدی صابری! که در پزشکی قانونی کثافت کاریهای محور صنعتی ـ همایونپور را رفع و رجوع می کنی، اگر خجالت نمی کشی قدری «عقل» داشته باش. وقاحت تا این حد؟ م ک را که یادت هست؟ همینطور هم ژک الن میلر را؟ حالا کل انجمن فرویدی یا همان اکول ایرانی روانکاوی را هم به آن اضافه کن. در راهیم برادر!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12095

  تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۲۰:۴۶