جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

صابری چخ بختیار که به همه آرزوهایش رسیده!

دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم معصومه هاشمی درباره «مافیای روان»

 

«آرزوی شخصی شما؟
اگر روزی ایده های من در بخش روان پزشکی قانونی به مرحله عمل برسد به آرزوی خود رسیده ام.» *
آقای صابری میشه لطفا بیشتر راجع به این ایده هاتون توضیح بدهید. دقیقا منظورتون چه ایده هایی است؟
بیایید این ایده ها را حدس بزنیم:
به قول خودتان در ارتباط با قصور پزشکی که «معمولاً شکایات افراد به اثبات نمی‌رسد.» ** پس در این مورد که حتما نیازی به ایده ای نیست.
درباره شکایت هم که گفتید «معمولاً بیماران تمایلی به شکایت ندارند.» ** پس در این مورد هم مشکلی نیست.
خودتون هم که آمار دادید «شکایات از روانپزشکان در مجموع بسیار پایین است نیز از زبان آمارهای موجود در پزشکی قانونی است.» **
این هم که گفتید: «آرزو دارم روان پزشکی سازمان به یک مرکز پرآوازه ونامدار در جهان تبدیل شود»، *** همه می دانیم که در افتضاحی که سال ۲۰۱۳ به بار آوردید، به اندازه کافی در جهان «پرآوازه ونامدار» شدید.

پس می مونه چی؟ خودتون بگید. این ایده ها چه هستند که باید «در بخش روان پزشکی قانونی به مرحله عمل برسد»؟

 

*
https://freudianassociation.org/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1/

**
https://freudianassociation.org/%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1/

***
https://freudianassociation.org/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12210

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۵۱