جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

صدای آقای صنعتی آشکارا شروع به لرزیدن کرد و به تته پته افتاد

شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

زهره .ی:
روز برگزاری کنگره جعلی سوم روانکاوی و رواندرمانی به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، موقع چک اسامی و ارائه کارت ورود وقتی خانم متصدی اسم خانم دکتر پشت مشهدی را پرسیدند و ایشان اسمشان را گفتند انگار ولوله ای رخ داد خانم با دست پاچگی تمام به سمت همکار دیگرش رفت و بعد از صحبت با ایشان به خانم دکتر پشت مشهدی گفتند که شما باید بروید با این آقا صحبت کنید و اشاره کردند به آقای موسوی که البته بعدا ما متوجه شدیم که اسمشان چیست ! آن خانم حتی از گفتن اسم آن آقا امتناع می کردند بعد از صحبت با آقای موسوی معلوم شد نمی خواهند به ایشان اجازه ورود بدهند و بعد باقی اعضا به همین ترتیب اجازه ورود پیدا نکردند !!
ولی به نقل از یکی از اعضای انجمن که به نقل از فروید می گفت :« پیروزی از آن لشگر بزرگ است.» سه نفر از اعضا از دستشان در رفت و توانستیم وارد سالن بشویم.
بعد از افتتاحیه و صحبت های خانم رسولیان رییس محترم انجمن روانپزشکان موقع صحبت آقای دکتر صنعتی ، اعضای انجمن فرویدی پلاکارد “آقای دکتر صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟؟!!” را بالا بردند که صدای آقای صنعتی آشکارا شروع به لرزیدن کرد و به تته پته افتاد .همزمان چهار نفر از افراد حراست به سمت اعضای انجمن فروید ی آمدند و پلاکارد را از دستشان کشیدند و دستشان رامحکم گرفته و به سمت خارج از سالن هدایت کردند. یکی از خانمها ی حراست حتی گوشی من را که در حال فیلمبرداری بودم از دستم قاپید و با اعتراض ما مبنی بر اینکه حق گرفتن گوشی را ندارد ناچارا برای اینکه سر و صدا بلند نشود و به احتمال خیلی زیاد جلوی آن همه چشم مجبور شد آن را به ما پس بدهد.
و بعد از اینکه ما سه نفر را کشان کشان از سالن خارج کردند و به اعتراض ما اهمیتی ندادند که ما کاری نکرده ایم به شدت این هل دادنها افزوده میشد. به قدری دستمان را محکم گرفته بودند که آه از نهادمان بلند شد و در این حین در پله های خروجی کیسه ای که دست من بود را یکی از حراستیها از دستم قاپید و اعتنایی به اعتراض اینکه حق ندارید آن را بگیرید و به من پس بدهید نکرد و گفت:” پس نمی دهم و این حق را دارم” !!
و به همین راحتی ما سه نفر را هم از سالن بیرون کردند !!!

 

جمعه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

مهری:
آقاى دکتر صنعتى
چرا انقدر از این سوال انجمن فرویدی ” دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟” واهمه دارید ؟!!! در سالن کنگره وقتی دو نفر از اعضای انجمن پلاکاردی با همین سوال را بالا بردند ، صدایتان آشکارا می لرزید به طوری که منتظر شدید انتظامات کمیته اجرایی اعضای انجمن را از سالن بیرون کنند و بعد ادامه بدهید . اگر ترسی و وحشتی از این سوال و پاسخ به آن نداشتید چرا مانع برخورد غیر قانونی کمیته اجرایی نشدید ؟ چرا مانع اخراج آن سه نفر نشدید؟! چرا همانجا نخواستید به این سوال پاسخ دهید و قال قضیه را بکنید؟ در واقع نخواستید یا نمی توانستید !!!

 

پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

منصوره ا.:
برای من سوال است که چرا برای ما که می خواستیم «مبارزه تئوریک» انجام دهیم، ثبت نام هم کرده ایم و پول هم پرداخته ایم، باید نیروهای رزم کار انتظامات بیاورند؟؟! آخر این سناریوی کتک زدن چرا اینقدر تکرار می شود؟ آنهم در جاهای مختلف؟ از « وزارت خانه بهداشت» تا «دادسرا» و حالا در «کنگره»؟!
مگر صنعتی اینهمه آدم دورش جمع نکرده؟ مگر برای آمد و رفت وی در سالن بیست نفر زیر بغل او را نمی گرفتند؟ بازهم کمش بود؟ مگر ما جز کلمات چیزی داریم؟ مگر ما جز اینکه ۵ سال است از او می پرسیم « آقای دکتر صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستالن کجاست؟!» سوال دیگری کردیم؟
مگر ما در سایت مان، بر سر در سایت مان ننوشته ایم «Word Is Mightier than Sword»؟
خب رزمی کار برای چه؟ کتک کاری برای چه؟ تماس های «No caller ID» برای چه؟
مگر ما روز قبل از کنگره حراست بیمارستان میلاد را در جریان نگذاشتیم؟ مگر به رییس دانشگاه تهران اصلاع ندادیم؟ مگر به وزارت بهداشت اطلاع ندادیم؟
آقای دکتر صنعتی! شنیدن کلمات ما اینقدر برایت سخت است؟ چرا؟ چون بار قبلی کج شدی از این کلمات؟ ترسیدی دوباره لب و دهن ات کج شود؟؟
کلمات، کلمات، کلمات….
«اخطار رییس انجمن فرویدی

فروید: نباید انتظار داشته باشید این خبر شادی بخش را بشنوید که مبارزه بر سر روانکاوی پایان یافته

ما برای پاسخ به گستاخی اخیر انجمن روانپزشکان، سازمان آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان روزبه منتظر خواهیم ماند تا عملکرد رییس جدید محترم قوه قضاییه انتظارات مردم و رهبری را از ایشان و از این دستگاه برآورده سازد، زیرا در شرایط فعلی حاکم بر دادستانی تهران هرنوع اقدام قضائی بی فایده خواهد بود.
مضافاً این که به گفته فروید “کسانی که آموزش کافی در روانکاوی ندیده اند دیوهائی را از بند آزاد می کنند” و اکنون بعد از قریب به پنج سال افشاگری های انجمن فرویدی دیگر این به عهده دستگاههای امنیتی کشور است که جلوی “آزاد کردن عمدی دیوها را به صورت گسترده” بگیرند، اگر هنوز برای خودشان مسئولیتی در قبال پاک ماندن جامعه و جلوگیری از دیوگونه شدن آن قائل هستند. آنها اگر واقعاً صادق و کارآمد هستند حتماً این شعار معروف فراماسونری را می شناسند: Order out of Chaos !»*

https://freudianassociation.org/?p=47966


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=48517

  تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت: 12:38