پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، تاویستوک، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی، مافياي روان

صفحه های فیک اینستاگرامی تاویستوک و مافیای روان/ «تبادل همسر» آخرین سیرک محمد صنعتی را که بخاطر دارید؟

 

 

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=51456

  تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹، ساعت: 12:30