سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

صنعتی جان، ستوان دوم هری تاش را فراموش کردی!

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه آقای ف. پ. درباره «مافیای روان»
استاد صنعتی عزیز!
واقعا تعجب می کنم از بررسی عالمانه شما که در مورد تاریخچه روانکاوی انجام داده بودید ولی متاسفانه بدلیل ضیق وقت که ناشی از کار زیاد تا پاسی از شب است به این نکته توجه نکردید که حالا که هر «ننه قمری» را به عنوان روانکاو معرفی فرمودید، می توانستید از هر شغلی (اعم از شوفر، شاطر، خدمات، طبیب، خطیب، آبدارچی، تلگرافچی، دواچی، بوقچی، هوچی، آبجی!، جارچی، عکاسباشی، طناز باشی، ناناز باشی، گهر!باشی و … ) کسان دیگر را هم به این عنوان مفتخر کنید. حتی می توانستید از شهربانی کشور هم چند گروهبان و سرجوخه را انتخاب کنید. چه کسی جلویتان را گرفته؟ مدرک می خواهید؟ بفرماین این هم مدرک (گو اینکه شما زیاد از مدرک دل خوشی ندارید) : در نامه شهربانی/ سال سیزدهم/ تاریخ اول مهرماه ۱۳۲۷ ستوان دوم هری تاش در صفحه ۱۱ مرقوم فرموده اند:
«فروید معتقد است که عوامل و عناصری که موجب بیداری غریزه تعیش [جنسی- ظاهرا آن موقع این کلمه ممنوع بوده!] در اوائل کودکی می گردد و اثراتی که در زندگی روحی زمان بلوغ دارد حائز اهمیت فراوان می باشد.»
خب همین چند کلمه نشان می دهد که ایشان حتما روانکاو بوده چون اسم فروید را با املای درستش بکار برده! شما بگویید ایشان بیشتر روانکاو بوده یا آن کسی که می گوید من فرویدی نیستم؟! خدا وکیلی بد می گویم؟؟
چشم به راه تاریخچه های کامل تر شما هستیم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10582

  تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۲۶