دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

صنعتی در بین خود روانپزشکان هم آنقدر خوشنام نیست ولی…

پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم ز. ن. درباره «مافیای روان» 

 
دوست روانشناسی برایم گفت که بعد از کنگره جعلی مدیر روانپزشکش در ارتباط با کنگره صحبت کوتاهی با او کرده است و گفته است: «کار انجمن فرویدی اخلاقی نبود که آمدند و کنگره را به هم زدند و آبروی یک استاد سالخورده را بردند.» این روانپزشک در ادامه می گوید که «درست است که دکتر صنعتی در بین خود روانپزشکان هم آنقدر خوشنام نیست ولی این درست نبود که اینطور شود!»

بله در «اخلاق ریاکارانه» جامعه علمی، کار «اخلاقی» این است که فردی «خوشنام» نباشد و هرکار که دلش بخواهد با بودجه بیت المال بکند و کسی هم خم به ابرو هم نیاورد.

روانپزشکان عزیز! اگر شما جلوی جاه طلبی ها و فرصت طلبی های جناب صنعتی را می گرفتید، نیازی نبود که انجمن فرویدی این کار را بکند. در واقع اگر شما جناب صنعتی را جای خود می نشاندید توهم «پیشگام روانکاوی بودن در ایران» نمی زد و «نخستین کنگره» برگزار نمی کرد!

«اخلاق»ی که شما از آن دم می زنید، اخلاق حفظ ظاهر کردن است؛ اخلاق به روی هم نیاوردن شیادی های یکدیگر: «نزاکت در بسیاری از موارد یعنی اینکه من دروغگویی و شیادی تو را به رویت نمی آورم چون از تو می خواهم که تو هم همین کار را در مورد من بکنی.»*

«اخلاق»ی که شما از آن دم می زنید، اخلاق حفظ منافعتان است. «اخلاق»ی که در ان شما به صنعتی باج می دهید و «خوشنام نبودنش» را به رویش نمی آورید چون سرگرم منافع خودتان هستید و البته چون خیلی از این منافعتان در پیوند با منافع جناب صنعتی است. ما دیگر خوب فهمیده ایم که «ژوئی سانس مشترک خیلی بیشتر از اهداف مشترک آدم ها را به هم پیوند می دهد.»**

 

* از مطلب ««نزاکت» و حرمت، دو مقوله متضاد» سایت انجمن فرویدی
https://freudianassociation.org/%D9%86%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/
** پی نوشت دکتر کدیور به تاریخ ۸۷/۷/۹ بر صورتجلسه سی و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن ارتباط با جامعه جهانی روانکاوی به تاریخ ۸۷/۲/۱۴


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9784

  تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: 20:26