یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

صنعتی و سامان جان و «گاوآهن»، و یکی دو نفر دیگر

 

برنامه کلی همایش سالیانه روان درمانی

روز

۱۶-۱۴ ۱۴-۱۳ ۱۳-۱۱ ۱۱-۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰- ۸:۳۰
روز اول۲۰-۹-۹۲ سمپوزیوم هیپنوتراپی نماز و ناهار سمپوزیوم روان درمانی تحلیلی پذیرایی

افتتاحیهاخلاق در روان درمانی

جنبه های قانونی روان درمانی

روز دوم۲۱-۹-۹۲ سمپوزیوم درمان سایکوسکشوال نماز و ناهار فرهنگ، جامعه و روان درمانی پذیرایی سمپوزیوم اعنیاد
روز سوم۲۲-۹-۹۲ گروه درمانی نماز و ناهار سمپوزیوم شناختی رفتاری پذیرایی سمپوزیوم خانواده درمانی

 

 

شرح کامل برنامه

روز اول ۹۲/۹/۲۰

ساعت عنوان سمپوزیوم عنوان سخنرانی نام سخنران
۹:۱۵-۸:۳۰ سخنرانی های افتتاحیه اخلاق در روان درمانی دکتر محمد صنعتی-روانپزشک
۱۰-۹:۱۵ جنبه های قانونی روان درمانی دکتر مهدی صابری-روانپزشک
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰ پرسش و پاسخ   
۱۱- ۱۰:۳۰ پذیرایی
۱۱:۳۰-۱۱ سمپوزیوم نارسیسیسم از دیدگاه تحلیلی نارسیسیسم فرهنگی دکتر محمد صنعتی-روانپزشک
۱۲-۱۱:۳۰ نارسیسیسم از دیدگاه روابط ابژه،کرنبرگ دکتر بابک روشنایی-روانپزشک
۱۲:۳۰-۱۲ نگاهی به مفهوم نارسیسیسم در روانپزشکی توصیفی و روانکاوی دکتر سامان توکلی-روانپزشک
۱۳-۱۲:۳۰ پانل و پرسش و پاسخ  
۱۴-۱۳ نماز و ناهار    
۱۴:۲۰-۱۴

 

 

سمپوزیوم هیپنوتراپی

هیپنوتیزم چیست؟ دکترعلی شریفی -روانپزشک
۱۴:۴۰-۱۴:۲۰
۱۵-۱۴:۴۰ درمان های هیپنوتیزمی دکتر امیر هوشنگ باقری-روانپزشک
۱۵:۲۰-۱۵ شناخت درمانی هیپنوتیزمی دکتر عنایت الله شهیدی-روانپزشک
۱۵:۴۰-۱۵:۲۰
۱۶-۱۵:۴۰ پانل: چالشهای هیپنوتراپی  

 

 

شرح کامل برنامه

روزدوم ۹۲/۹/۲۱

ساعت عنوان سمپوزیوم عنوان سخنرانی نام سخنران
۸:۵۰-۸:۳۰ سمپوزیوماعتیاد اصول روان درمانی اعتیاد دکتر عمران محمد رزاقی-روانپزشک
۹:۱۰-۸:۵۰ مکانیسم های دفاعی رایج در اعتیاد دکتر مهرداد احترامی-روانپزشک
۹:۳۰-۹:۱۰ گروه درمانی در اعتیاد دکتر محسن روشن پژوه-روانپزشک
۹:۵۰-۹:۲۰ نسل سوم روان درمانی در اعتیاد دکتر علی فرهودیان-روانپزشک
۱۰:۱۰-۹:۵۰ مداخلات مختصر/ مصاحبه انگیزشی در اعتیاد دکتر علیرضا نوروزی-روانپزشک
۱۰:۳۰-۱۰:۱۰ پانل: پرسش و پاسخ  
۱۱-۱۰:۳۰ پذیرایی    
۱۱:۲۰-۱۱

 

 

سمپوزیوم: جامعه، فرهنگ و روان درمانی

زنان، خانواده و تغییرات نگرشی دکتر محسن گودرزی-دکتر سوسن باستانی
۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ زنان و دختران جوان در ایران معاصر دکتر ازاده-دکتر قاضی نژاد
۱۲-۱۱:۴۰ بحثی در حوزه مطالعات فرهنگی دکتر محمد رضایی-روانپزشک
۱۲:۲۰-۱۲ بحثی در حوزه نشانه شناسی دکتر فرزان سجودی
۱۲:۵۰-۱۲:۲۰ دگرگونی تجربه سمپاتی و امپاتی در تماشاگران ایرانی صالح نجفی-روانپزشک
۱۳:۱۰-۱۲:۵۰ پانل:تغییرات اجتماعی در ایران معاصر  
۱۴:۱۰-۱۳:۱۰ نماز و ناهار    
۱۴:۳۰-۱۴:۱۰ درمانهای سایکوسکشوال تاریخچه سکس تراپی دکتر منصور صالحی-روانپزشک
۱۴:۵۰-۱۴:۳۰ برانگیختگی و پاسخ جنسی دکتر فیروزه رییسی-روانپزشک
۱۵:۱۰-۱۴:۵۰ سایکوتراپی اختلال میل جنسی کم کار دکتر راضیه صالحیان-روانپزشک
۱۵:۳۰-۱۵:۱۰ ادغام زوج درمانی و سکس تراپی دکتر مهرداد افتخار-روانپزشک
۱۶-۱۵:۳۰ پانل پانل: چالشهای سکس درمانی در ایران  

 

 

شرح کامل برنامه

روز سوم ۹۲/۹/۲۲

ساعت عنوان سمپوزیوم عنوان سخنرانی نام سخنران
۹-۸:۳۰  سمپوزیوم خانواده درمانی یک طلاق خوب دکتر سامرند سلیمی
۹:۳۰-۹ قدم نورسیده مبارک دکتر حامد محمدی
۱۰-۹:۳۰ نقش طرحواره های عشق در زوج درمانی دکتر حافظ باجقلی
۱۰:۳۰-۱۰ پانل پرش و پاسخ  
۱۱-۱۰:۳۰ پذیرایی    
۱۱:۳۰-۱۱ درمان شناختی رفتاری در اختلالات اضطرابی درمان شناختی رفتاری در پانیک دکتر ساسان واثق
۱۲-۱۱:۳۰ درمان شناختی رقتاری در اختلال اضطراب منتشر دکتر علی اکبر نجاتی صفا
۱۲:۳۰-۱۲ درمان شناختی رفتاری وسواس دکتر سید عباس کشاورز اخلاقی
۱۳-۱۲:۳۰ پانل پرش و پاسخ  
۱۴-۱۳ نماز و ناهار    
۱۴:۳۰-۱۴ گروه درمانی گروه درمانی تک جنسیتی در ایران دکتر محمد صنعتی
۱۵-۱۴:۳۰ نگاهی به رویکرد های مختلف در گروه درمانی تحلیلی دکتر سامان توکلی
۱۵:۳۰-۱۵ تئوری روابط ابژه و گروه درمانی دکتر منصوره کیانی دهکردی
۱۶-۱۵:۳۰ پانل پرسش و پاسخ  

 

 

کارگاه ها:

کارگاه رواندرمانی بین فردی در درمان افسردگی :آقای دکتر صنعتی ،دکتر منصوره کیانی دهکردی-۲۰ آذر ساعت ۱۶-۱۴

کارگاه وسواس: دکتر کشاورز-۲۲ آذر ساعت ۱۰:۳۰-۸:۳۰

کارگاه رابطه خارج زناشویی کشف شده: دکتر سامرند سلیمی-دکتر حامد محمدی-۲۲ آذر ۱۳-۱۱

کارگاه ACT: دکتر علی فرهودیان- ۲۱ آذر۱۳-۱۱

کارگاه هیپنوآنالیز: دکتر امیر هوشنگ باقری-۲۰ آذر ساعت ۱۳-۱۱


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10952

  تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۰۰:۰۲