شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، مافياي روان

صور اسرافیل سایت انجمن فرویدی

دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵

لام کاف:
این روزها با خودم میگویم سایت انجمن فرویدی، تنها نهاد رسمی روانکاوی در ایران، به سردبیری دکتر میترا کدیور، تنها روانکاو در ایران از بدو تاسیس «صور اسرافیل»ی است که هر روز و هر روز میدمد، هر مرده ای را بیدار میکند و حساب و کتاب را روشن… اینطور است که بر تن و جان صنعتی ها و ذبیح زاده ها، افتخارها و مشتاقها، قورخانه چی ها و پورعلی باباها، خائنان، دروغگوها، دزدها و ریاکاران لرزه انداخته… سایت انجمن فرویدی برقرار باشی!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29348

  تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۱:۲۳