سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

طبیبی که باشد ورا زرد روی

ازو داروی سرخ روئی مجوی


یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه آقای اسماعیل درباره «مافیای روان»
سازمان نظام پزشکی رسیدگی کامل به تخلفات پزشکان متخلف داشته ،مسایل مطرح شده درسریال طنز را پذیرفته،به پرونده دکترعشقی روانپزشکی رسیدگی نموده،با جامعه پرستاری همیاری داشته،کشو پزشکان زیرمیزای بگیر رابسته روانپزشکان جاعل عنوان روانکاوی رامحروم نموده،اخلاق وفضیلت دانش راجاری ساخته ،وحتی بارییس انجمن علمی روانپزشکان برخورد شدید داشته که چرا کنگره به نام روانکاوی برگزار!!!

 

اماچرااینطور نیست؟! چون سعدی بزرگ گفته:

 

طبیبی که باشد ورا زرد روی / از او داروی سرخ رویی مجوی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10678

  تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۰۸