چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سور مقصور کاسبان روان

طرح مجدد قضیه فیثاغورث توسط گهر همایونپور!

جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۳

دیدگاه خانم معصومه ه. در مورد کاسبان روان
در پروفایل همایونپور در سایت BGSP گفته شده که در سال ۲۰۱۲ همایونپور کتاب «Doing Psychoanalysis in Tehran» را منتشر کرده و این سؤال را مطرح کرده که «آیا روانکاوی در جمهوری اسلامی ایران ممکن است؟»

وا!!! سال ۲۰۱۲ (یعنی سال ۱۳۹۱ خودمان) چند سال از فعالیت انجمن فرویدی می گذرد؟ چند سال از ورود روانکاوی اصیل به ایران توسط دکتر کدیور می گذرد؟ همایونپور بی اطلاع است که این پرسش را مطرح کرده یا خارجیان را بی اطلاع می داند؟

 

 

این هم لینکش:
http://www.bgsp.edu/graduates/grads_ghomayounpour.html

 

 

جمعه ۰۲ آبان ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم معصومه ه.
انجمن فرویدی

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5048

  تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۱۱