چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سور مقصور کاسبان روان

طی ۴ روز!

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵

میهمان:
وقتی یک روانکاو واقعی، زحمات چندین ماهه روانکاوان وحشی را طی ۴ روز نقش بر آب می کند!
تا جایی که این سخنرانی که خودش برای آمدن هزینه کرده، برای آمدن از دکتر میترا کدیور، رئیس انجمن فرویدی، مشورت می گیرد.

* Mitra kadivar and Jeremey Holmes’s Correspondence
https://freudianassociation.org/?p=27238


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28249

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: 01:21