سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

ظاهرا همین ماده قانونی دلیل انتظار سه ماهه انجمن فرویدی برای دریافت احضاریه از بازپرس دادسرای جرایم پزشکی بود!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

م.س.:
قانون آیین دادرسی کیفری:
فصل ششم – احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول – احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸- بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.

تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ظاهرا همین ماده قانونی دلیل انتظار سه ماهه انجمن فرویدی برای دریافت احضاریه از بازپرس دادسرای جرایم پزشکی بود! انتظاری که بی نتیجه ماند تا جایی که بازرس ناچار شد حکم بازرسی دوم از محل انجمن را صادر کند… و دستبند زدن به رییس انجمن و تعدادی از اعضا و انتقال غیرقانونی به کلانتری و دادسرا بدون حکم جلب و انتقال و بازداشت غیرقانونی!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24831

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۱