شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی

عاشقتم فروید

عاشقتم خالق کتاب طنز و رابطه آن با ناخودآگاه

شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵

شاگرد شاگردان دکتر کدیور:

اول انتخابات برگزار کردیم، بعد عضویت شرکت‌کنندگان را کنترل کردیم و دست آخر هم سامانه عضوگیری را راه انداختیم!!!
اولاً من دیگ تو را پس دادم، ثانیاً دیگ تو سوراخ بود، ثالثاً تو اصلاً دیگی به من امانت ندادی!!!*
عاشقتم فروید
عاشقتم خالق کتاب طنز و رابطه آن با ناخودآگاه
و عاشقتم کاشف کتاب طنز و رابطه آن با ناخودآگاه
*
https://freudianassociation.org/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22758

  تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۵