دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

عزیز دل برادر! یه زنگ بزن به سِد جواد، ظرف نیم ساعت از مراکز فرماندهی محله شون برات کلی فرمانده ردیف میکنه!

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

“گل آقا”:
پتروشیمی بوعلی در آتش سوخت/ زنگنه: برای مهار آتش فرمانده نداریم
https://freudianassociation.org/?p=23928

عزیز دل برادر! یه زنگ بزن به سِد جواد؛ ظرف نیم ساعت از مراکز فرماندهی محله شون برات کلی فرمانده با تعداد ستاره های مختلف و ماشین آرم دار و بی آرم و … خلاصه هر چی بخوای ردیف میکنه.
باور کن. ما تجربه کردیم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24264

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۳۴