سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

عزیز محمدی بازوی اجرایی کامران منش است تا بازوی اجرایی نظام قضایی

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

م.ز.گ:
گرچه سروان! زهرا عزیز محمدی و محمد مالمیر به عنوان ماموران نیروی انتظامی از ضابطین دادگستری هستند اما آنها مانع دستیابی به عدالت می شوند. به جای انکه رفتار آنها مبتنی بر اصول و قوانین قضایی باشد. بر اساس سلیقه شخصی، خشونت، سوء استفاده از قدرت است. عزیز محمدی بازوی اجرایی کامران منش است تا بازوی اجرایی نظام قضایی، او باید از مقامات قضایی دستور بگیرد، اما از کامران منش کسب تکلیف می کند. او دکترکدیور و برخی از اعضای انجمن را بدون حکم قضایی به کلانتری می برد. در معیت چنین ضابط دادگستری، دکتر کدیور و اعضای انجمن فرویدی از قرارگاه وزراء، زندان و بازداشتگاه سر در می آورند. مالمیر در حین بازرسی به عضو هیات مدیره انجمن فرویدی هجوم می آورد و او را تهدید می کند که با دستبند او را به کلانتری می برد و موبایل او را می شکند. پلمپ دفتر انجمن در دستور کار هر دوی این ضابطین قضایی است اما بدون حکم قضایی.
آیا نباید ضابطین آموزش لازم و کافی داشته باشند تا نظام قضایی و عدالت جمهوری اسلامی ایران مورد سوال قرار نگیرد؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24353

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۳