شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

عزیز من گهر همایون پور در یک پناهگاه اتمی در عمق ۳۰۰ متری زمین پنهان شده، درست عین قذافی!

———- Forwarded message ———-
From: Sara Rouhzad <xxxxxxxxxxx@gmail.com>
Date: Thu, Jul 7, 2016 at 12:22 PM
Subject: Dr. Gohar homayounpour
To: freudianassociation@gmail.com, mail@freudianassociation.org

Hello,

I would like to contact Gohar Homayunpour either via email or telephone. I need to refer a patient who is in urgent need of help suffering from bipolar. I would be grateful if you could please help me.

Thank you

Sara rouhzad


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23754

  تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۵۱