چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

عناوین اتهامی نوید افکاری!!

۱- شرکت در تجمعات و دسته‌های معاند نظام ۲- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت ۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ۴- شرکت در قتل عمدی مسلمان ۵- اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه نفوس و اموال مردم ۶- محاربه و افساد فی‌الارض از طریق تشکیل گروه معاند نظام ۷- ساخت و تهیه وسایل ارتکاب جرم ۸- مساعدت مجرم برای خلاصی از محاکمه و محکومیت ۹- عضویت در جمعیت‌های معارض کشور ۱۰- معاونت در سرقت مقرون به آزار ۱۱- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه ۱۲- ترغیب مردم به شورش ۱۳- ایراد جرح عمدی با چاقو ۱۴- شروع به قتل عمدی ۱۵- شرکت در تجمعات غیر قانونی ۱۶- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور ۱۷- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی۱۸- توهین به مقام معظم رهبری ۱۹- ایراد ضرب و جرح عمدی با باتوم ۲۰- تهیه وسایل ارتکاب جرم ۲۱- اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲۲- سرقت مقرون به آزار ۲۳- اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲۴- مشارکت در سرقت مقرون به آزار ۲۵- توهین به مامورین دولتی
 
منبع: رادیو فردا

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=52897

  تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹، ساعت: ۱۹:۱۴